Skarvejakt

Skarvejakt på senhøsten er særdeles opplevelserik, mye skyting og mange felte fugler