Hjortejakt

Mye av hjortejakta skjer på Oterøya/Midsund og i Ålvundfjord